• Avi Holzman @ Mayda_Le

השוואה בין מנועי חיפוש - אמות מידהשורת חיפוש =

כאמור, בכל 'נסיעת מבחן' אשתמש בכל המנועים הנבחנים באותה נסיעה במחרוזת טקסט זהה, כמובן, וכן אנסה לחפש באמצעותם את אותה תמונה.

עם יציאתי ל-'נסיעת מבחן' חדשה אעדכן את טקסט החיפוש, כמו-גם את התמונה, ואתחיל בנסיעה חדשה, עם מנועי חיפוש חדשים. כמו-כן, אשתמש תמיד בהגדרות ברירות-המחדל של מנועי החיפוש.

רלוונטיות =

בדיקה פרטנית לכל אחת מ-עשר תוצאות החיפוש הראשונות, באם ועד כמה התוצאה אכן רלוונטית, קשורה באופן ישיר לשאלת החיפוש. ציון ניתן בסקלה של 1-לא רלוונטי ועד 5-מאד רלוונטי.

עדכניות =

לכל דבר יש פג-תוקף. אפילו לתשובה מלאה ורלוונטית לנושא. לכן אבדוק גם את עדכניות התוצאות, עד כמה תוצאת החיפוש מחוברת למה שידוע כיום בנושא.

בכדי לא לתת משקל-יתר לקריטריון העדכניות על-פני הרלוונטיות (שהרי עשויה בהחלט להתקבל תוצאת חיפוש עדכנית לחלוטין, אך ממש לא בכיוון), ציון העדכניות לכל תוצאת חיפוש יהיה בסקלה של 1-לא עדכני ועד -ציון הרלוונטיות המירבי שקיבלה אותה תוצאת חיפוש.

תמונה =

בכל 'נסיעת מבחן' אעלה תמונה אחרת, הכל פרי מוחי הקודח ושעות הפנאי המועטות שלי.

לצורך העניין, אני מחפש 'כזה', כמו בתמונה, בלי סיפורים.

הציון ניתן בסקלה של 1-לא בכיוון ועד 10- בדיוק כזה רציתי.

סך הכל, 'בנק ציונים' של 110 נקודות עומדות לפני כל מנוע חיפוש.

שיהיה בהצלחה לכל המתמודדים.

2 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול