• Avi Holzman @ Mayda_Le

יום Fact Checking שמח

2 באפריל הוא "יום בדיקת העובדות",


ולרגל המאורע פירסמה גוגל מספר המלצות לבדיקת עובדות ברשת, לשימוש כלל הגולשים.

בין המלצותיה ניתן למנות (א) איתור מקורות מידע נוספים לאותה פיסת מידע בה נתקלת (ב) איתור מופעים קודמים של התמונה שתפסה את תשומת ליבך (ג) סקירת אתרי חדשות לאימות מידע (ד) שימוש בכלים ואתרים זמינים וחינמיים שכל ייעודם הינו בדיקת מידע (ה) אימות כתובות באמצעות אתרי מיקום חזותיים אמינים.


ראוי וחשוב לציין בהקשר זה את הצורך בהנגשת הכלים והאפשרויות לבדיקת מידע לכלל האוכלוסייה - במיוחד לבני הנוער המורגלים בצריכת מידע אינסטנט. הקניית האפשרויות לבדיקת מידע חייבת להיות מועברת אליהם באופן שיטתי בתוך מסגרות הלימודים שלהם, ואם אלו אינם נותנים מענה הולם, אני ורבים וטובים ממני מוכנים להירתם לנושא החשוב הזה.

Photo by Mika Baumeister on Unsplash


צפייה 10 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול