• Avi Holzman @ Mayda_Le

הקרב על איתור המידע

פתיחת מחקר ברשת ללא הכנה מוקדמת של בניית אוצר מילים, משולה ליציאה לקרב עם נשק (מנוע חיפוש), אך ללא תחמושת (מילות המפתח).

ביצוע המחקר ללא בניית שאילתות באופן שכלתני ומתוכנן, משולה ליציאה לקרב מצויידים בכלי נשק מתקדמים, אך ללא אימון או הכשרה בהפעלתם.כן, כל פרוייקט איתור וסקירת מידע אליו אני יוצא מהווה עבורי "קרב", אליו אני נערך בהתאם.


מצטייד בכלים המתאימים, מתאמן ומכין את עצמי למשימה, ולא מפסיק ללמוד ולהתעדכן אף לא לרגע במהלכה.


כל תוצאת חיפוש מעדכנת למעשה את תהליך החיפוש.


מילות מפתח, מאגרי מידע מחקרים ותובנות העולים בשלב החיפוש הראשון, חייבים להשפיע ולטייב את תהליך החיפוש.


מילים ומושגים, מילים נרדפות וסלנג - זו התחמושת. בלעדיה הקרב אבוד מראש.
על בניית אוצר המילים כשלב מקדים והכרחי לתהליך החיפוש, ועל בניית שאילתות חכמות ויעילות - ניתן לקרוא במאמר האינפורמטיבי Constructing powerful search queries in OSINT investigations, מאת Loránd Bodó
Photo by Eileen Pan on Unsplash


צפייה 10 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול